Hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien

Danske Hospitalsklovne besøger børn og unge, der enten er indlagt på psykiatriske afdelinger eller som befinder sig på institutioner inden for specialområdet. Hospitalsklovnene styrker livsmodet og livsglæden hos de børn og unge, som vi besøger.

Besøgene foregår i tæt samarbejde med fagpersonalet på stederne, og hvert sted har et fast team af hospitalsklovne tilknyttet. Hospitalsklovnene arbejder sammen i par og besøger de enkelte afsnit på en eller flere fast ugedag. Besøgene bliver altid tilpasset børnenes øvrige aktiviteter.

Hospitalsklovnene bliver løbende efteruddannede, så de er rustet til at kunne skabe relationer samt forstå og hjælpe børn og unge i psykiatrien og indenfor specialområdet.

I dag besøger vi 26 steder rundt om i hele landet. Det er typisk børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, specialskoler, aflastningsinstitutioner og bosteder.

Det er vores ambition at nå ud til endnu flere børn og unge med psykiske udfordringer, og vi planlægger derfor at udvide med nye besøgssteder de kommende år.

Har du spørgsmål til vores arbejdet inden for børne- og ungepsykiatrien og specialområdet, er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas Henriksen på: thomas@danskehospitalsklovne.dk3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.