Persondatapolitik - generel

Denne persondatapolitik er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er medlem, kunde eller bidragyder.

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På danskehospitalsklovne.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Se separat Cookies og persondatapolitik for danskehospitalsklovne.dk, hvis du ønsker en beskrivelse af vores politik når du bruger vores hjemmeside

Se separat Persondatapolitik for jobansøgere under ledige stillinger.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Danske Hospitalsklovne

Bygmestervej 10, 1.th.

2400 København NV

Telefon 7877 9500

post@danskehospitalsklovne.dk

CVR nr. 27150632

Danske Hospitalsklovnes behandling af persondata er, ligesom alle andre, underlagt flere lovgivninger som vi følger. Den overordnede lovgivning er den nye persondataforordning med supplerende bestemmelser i Databeskyttelsesloven samt f.eks. Indsamlingsloven og Bogføringsloven. 

I persondatalovgivningen anvendes en række forskellige definitioner. Hvis du ønsker at se dem, kan du følge linket her

Spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik, behandlinger af dine oplysninger samt eventuel mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettest til ovenstående adresse. Din henvendelse vil herefter blive videregivet til den rette afdelingschef, der er ansvarlig for  overholdelse af Persondataforordningen samt denne persondatapolitik.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er medlem, kunde, konkurrencedeltager, modtager af nyhedsbreve eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dit eventuelle medlemsskab hos os. Det kan også være ved din deltagelse i vores konkurrencer, modtagelse af vores nyhedsbrev eller i forbindelse med kontakt med dig generelt.

De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Når du vil være medlem eller fast bidragyder tilmeldt betalingsservice indsamler vi de nødvendige oplysninger du selv giver os: navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer samt CPR.  Dit CPR nummer bruger vi også til indberetning til skat.

 Er du lejlighedsvis bidragsyder og ønsker fradrag, indsamler vi navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse og CPR nummer for at kunne indberette til skat.

Vi benytter også de ovenstående oplysninger i vores efterfølgende kommunikation med dig.

På samme måde indsamler vi også dine betalingsoplysninger, hvis du køber noget hos os.

Disse oplysninger indsamler vi fra eksterne datakilder:

Vi kan i perioder købe almindelige personoplysninger med markedsføringsformål (navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer) fra eksterne tjenester.

I forbindelse med ajourføring af vores data kan vi modtage opdaterede kontaktoplysninger fra eksterne datakilder. Disse omfatter ofte navn, telefonnummer, adresse samt om du er på Robinsonlisten.

Som led i vores telemarkingaktiviteter kan vores samarbejdspartner optage telefonsamtaler. Formålet med optagelse er uddannelsesformål, forbedring af service samt kontrol af overholdelse af etiske retningslinjer mv. i forbindelse med den telefoniske henvendelse. Optagelserne behandles fortroligt, og de slettes efter formålet et opfyldt.

Billeder og video

Hvis du sender os et foto eller beskrivelse af dit barns møde med vores hospitalsklovne gemmer vi det kun med udtrykkeligt samtykke fra dig. Af og til er der fotos og/eller fortællinger som vi gerne vil bruge på vores hjemmeside, Facebook osv. I disse tilfælde indhenter vi udtrykkeligt samtykke til at vi må dele fotos og/eller fortællinger. Der vil altid være mulighed for at slette både samtykke, billede og fortælling, ligesom vi kun gemmer samtykke og billeder i op til 3 år, medmindre vi genindhenter fornyet samtykke.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, ønsker vi at beskytte dine oplysninger. Se vores Cookie- og persondatapolitik for vores hjemmeside.

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Helt konkret anvender vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er medlem eller bidragyder hos os, eller  du blot er bruger af vores hjemmeside, deltager i et Klovneløb eller modtager vores nyhedsbrev.

Er du medlem eller bidragsyder hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dine indbetalinger
 • kunne sende dig information om dit medlemskab/bidragsordning
 • holde dig informeret om tiltag fra Danske Hospitalsklovne
 • eventuel indberetning til skat

eventuelt kunne sende dig andet relevant materiale i overensstemmelse med indsamlingsorganisationerne brancheorganisations (ISOBRO) retningslinjer

Er du deltager i et event, f.eks. ved at købe biletter til klovneløb, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteten på vores hjemmeside, til rådighed for dig
 • fremsende ordrebekræftelser til dig
 • svare på dine eventuelle spørgsmål
 • lister over tilmeldinger til de enkelte løb videregives til den lokalt ansvarlige for løbet, så de kan administrere deltagelsen
 • vi beder om info. om alder for sikre en alderssvarende oplevelse til den enkelte ved klovneløbene
 • kunne sende dig markedsføringsmateriale eller på anden måde kontakte dig, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
   

Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger primært til at

 • kunne stille gode funktionaliteter på vores hjemmeside til rådighed for dig
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside
 • optimere vores hjemmesides indretning

Se i øvrigt vores Cookies- og Persondatapolitik for vores hjemmeside.

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig (behandlingsgrundlag)?

Der er en række forskellige juridiske grundlag for vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor beskriver vi nogle af dem.

Når du bliver medlem hos os, giver et bidrag til os, køber deltagelse i klovneløb eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Eksempler på legitim interesse:
- Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (f.eks. dit navn, telefonnummer og e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at bruge de tilgængelige informationer, så vi bedre kan tilpasse vores kommunikation til dig og i sidste ende tilbyde nyheder og tjenesteydelser, der bedre  opfylder  dine behov  og  ønsker. F.eks. beder vi om oplysning om alder ved tilmelding til klovneløb, så de lokale løbsarrangører kan sikre at eventuelle præmier, der udtrækkes på dagen er aldersvarende. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne ”legitim interesse” bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker f.eks. over antallet af medlemmer, antal deltagere i klovneløb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af betalinger og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være iforbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

Såfremt du sender os fotos eller beskrivelser af møder mellem dit barn og vores hospitalsklovne og vi laver en aftale med dig om at anvende materialet f.eks. på vores hjemmeside så er grundlaget udtrykkeligt samtykke.

Vi har som velgørende forening, jf. ligningslovens § 8A, lov til at henvende os til personer uden foregående kontakt til foreningen med det formål at indgå aftale om medlemskab af vores forening, jf. indsamlingsloven kap 1, stk.2. § 8 og §11, stk. 3.

Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, ønske vi at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Du kan til enhver tid slette dine cookies, og du kan også fravælge at der lægges en cookie på dit webbesøg. Læs mere i vores cookie og persondatapolitik for hjemmesiden.

Deling af dine Personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med udførelsen af din ordre, eller som hjælper os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vore serviceleverandører, vores tekniske support, NETs og vores bank.

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede til det, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

Er du medlem, bidragsyder eller har betalt for deltagelse i events hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i den tid du er tilknyttet foreningen og herefter i fem år efter indeværende år fra din sidste donation/betaling i henhold til bogføringsloven.

Hvis du har deltaget i en konkurrence eller vi har købt dine personoplysninger med henblik på markedsføring, sletter vi dine data efter 1,5 år, hvis vi ikke er kommet i kontakt med dig.

Dine rettigheder

Du har en række forskellige rettigheder som er beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af dem så kontakt os på post@danskehospitalklovne.dk og vi vil søge at imødekomme dit ønske så hurtigt som muligt

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Herunder de personoplysninger, som vi har registreret om dig og de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi, af en eller anden grund (f.eks. at et lovkrav bestemmer, at vi ikke har lov til at slette), ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig naturligvis også om dette.

Begrænsning af behandling

Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger. Vi vil efterkomme dit ønske, med mindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at behandle oplysningerne.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis Behandlingen af dine Personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan skrive til post@danskehospitalsklovne.dkfor at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke ønsker at afgive de Personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som bidragsyder, indberette til SKAT etc.  Hvis du afgiver oplysninger på vores hjemmesiden vil der være en * som markere hvilke oplysninger der er nødvendige.

Brug af automatiske afgørelser / profilering

Vi anvender automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring. Det betyder, at vi anvender de almindelige Personoplysninger, som vi indsamler om dig, til at skabe en profil af dig. Logikken bag dette er som følgende: VI anvender eksisterende data om vores brugere til at skabe en profil på bl.a. Facebook- en såkaldt indirekte profil, da vi ikke kan tracke brugernes aktivitet andet end, at vi kan annoncere indhold direkte til brugeren. Vi har muligheden for at importere og eksportere data til og fra Facebook i form af navn, e-mail, telefonnummer. Det er ligeledes sådan, at engagement (like, kommentarer, deling, videoview, signup) fra brugerne trackes internt af Facebook og giver annoncøren(os) bedre mulighed for at målrette vores indhold mod dem.

Sikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder bl.a. regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af behandling af personoplysninger. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi kun benytter eksterne databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til  datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K.

Telefon 3319 3200

e-mail: dt@datatilsynet.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik

Danske Hospitalsklovne overholder de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan således ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Har du spørgsmål til dette?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at skrive til os på post@danskehospitalsklovne.dk 

Denne Politik er seneste opdateret 24. maj 20183 gode grunde til at støtte allerede i dag

 1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
 2. Hjælp os med at nå flere.
 3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.