Giv smil og livsglæde videre i dit testamente

Når du testamenterer et beløb til Danske Hospitalsklovne, er du med til at sikre, at hospitalsklovnene fortsat kan komme på landets børneafdelinger og sprede smil og glæde til akut og kronisk syge børn.

Hvert år indlægges 75.000 børn. Vi når kun halvdelen i dag. Hospitalsklovnene forvandler hospitalsstuer til rum fulde af leg, fantasi og glæde – hvor alt er muligt. Også følelsen af at være rask. Vi er en professionel forening med lønnede og uddannede hospitalsklovne. Vores arbejde er afhængigt af donationer.

”De er guldet i hverdagen. Vi ved simpelthen ikke hvad vi skulle gøre uden dem. De formår at skabe det lette i alt det tunge, svære og dramatiske,” fortæller oversygeplejerske Marie Rosbjerg på Aarhus Universitetshospitaler.

Se en video om vores arbejde her: 

Gør en stor forskel med din arv

Omkring 80 % af danskere støtter som en naturlig handling velgørende formål. Men ikke alle ved, at man også i sit testamente kan støtte velgørende formål uanset ens familieforhold.

Et testamente giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan du vil fordele din formue. Det betyder, at du sagtens kan testamentere det, du ønsker til din ægtefælle, børn og andre slægtninge samt et beløb til Danske Hospitalsklovne.

Ønsker du at testamentere et beløb eller en % del af din formue til Danske Hospitalsklovne, skal du oprette et testamente.

En arv til Danske Hospitalsklovne går ubeskåret til vores arbejde hos indlagte børn, fordi Danske Hospitalsklovne ikke betaler bo- eller tillægsboafgift.

Vi betaler for dine udgifter til advokat

Vi anbefaler, at du taler med en advokat, som kan hjælpe dig med at udforme dit testamente. Danske Hospitalsklovne dækker op til 5.000 kr. inkl. moms til udgifter til advokat for oprettelse af notarpåtegnet testamente, hvori vores arbejde tilgodeses. Tilskuddet til testamenteoprettelse er skattepligtigt for dig.

Hvis ikke du har en advokat, som du foretrækker at benytte, kan vi sætte dig i kontakt med en.

Enhver arv gør en positiv forskel for indlagte børn

Vidste du, at når du skriver testamente kan du selv bestemme over 75% af dine midler, selvom du har børn.

Hvis du har børn, som klarer sig godt i livet håber vi, at du vil overveje, om der også kan være plads til at skabe glæde for indlagte børn, som har hårdt brug for det. Vi oplever, at voksne børn finder det naturligt, at deres forældre også gerne vil støtte en sag som står hjertet nært i deres testamente. Så mange af de tanker man måtte have om, hvordan ens børn vil reagere kan vise sig ubegrundet.

Du kan tilgodese Danske Hospitalsklovnes arbejde enten med et fast beløb eller en % del.

Du kan i nogle tilfælde give en gave til Danske Hospitalsklovne i dit testamente, uden at din familie arver mindre

Vidste du, at hvis du ikke har børn kan du indsætte Danske Hospitalsklovne i dit testamentet, uden at det går ud over arven til dine slægtninge eller andre pårørende. Du kan nemlig bestemme, at Danske Hospitalsklovne skal betale afgiften af det beløb, du ønsker at videregive til dine familiemedlemmer eller venner. På denne måde kan der reelt set komme flere penge ud af dit bo. Man kalder det for ”30% reglen”. Se eksempel her

Det er nemt at oprette et testamente

Måske tænker du som mange, at det er tidskrævende at oprette et testamente. Men i virkeligheden er det en enkel proces:

  • Overvej hvad der er vigtigt for dig i forhold til, hvordan dine midler bruges efter du er gået bort
  • Aftal en tid med advokaten. Hvis ikke du har en advokat, som du foretrækker at benytte, kan vi sætte dig i kontakt med en
  • Mød advokaten og fortæl, hvad du ønsker. Advokaten sørger for, at dine ønsker bliver formuleret i testamentet på en måde, så der ikke er tvivl om, hvordan arven skal fordeles og  advokaten sørger samtidig for, at dit testamente overholder de lovmæssige krav. Når du sammen med advokaten har udformet testamentet, skal det underskrives hos notaren
  • Ok fra notaren. Notaren gennemgår testamentet sammen med dig for at sikre, at der er overensstemmelse mellem dine ønsker og testamentets skriftlige indhold. Er alt som det skal være, forsynes testamentet med en notarialattest, og en kopi af testamentet bliver sendt til Centralregistret for Testamenter. Her opbevares testamentet indtil det aktiveres

 

Husk, at Danske Hospitalsklovne dækker udgifter til advokat for oprettelse af testamente, hvori foreningens arbejde tilgodeses.

Kontakt vores arveansvarlige Alice, hvis du har spørgsmål om testamente.

Mail alice@danskehospitalsklovne.dk eller ring direkte på 3112 0970. 

Sammen med 46 andre velgørende organisationer er Danske Hospitalsklovne en del af arvesamarbejdet ”Det Gode Testamente”. Formålet med samarbejdet er at sætte fokus på, at man kan betænke velgørenhed i sit testamente. Læs mere her.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.